۱۳۹۹/۰۹/۲۶
کرونا ویروس‌ها، ویروس‌های بزرگ و پوشش دار و نوع انسانی آن عامل سرماخوردگی معمولی هست و در ایجاد گاستروانتریت (اسهال و استفراغ) نوزادان نقش داشته است. هفتمین نوع از کرونا ویروسها باعث ایجاد بیماری در انسان شده است.
۱۳۹۹/۰۹/۲۶
توصیه ها برای بخش نگهداری و توزیع مواد غذایی و سرویس های بهداشتی، رعایت مسایل بهداشت فردی ، نکات مهم در زمان نظافت و گندزدایی، حفظ و مراقبت از سلامت شاغلین، فعالیت های آموزشی
۱۳۹۹/۰۹/۲۴
این سند توسط گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تهیه شده است.
۱۳۹۹/۰۹/۲۴
در این فایل توصیه های مختلف برای کنترل ویروس covid19 توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تدوین شده است.