۱۳۹۹/۰۹/۲۹
برنامه ذیل دستور العملی است که بر اساس منطق طب ایرانی و تجربیات درمانگران این دانش بر روی بیماران کووید پایه ریزی شد اما تلاش شد مطالبی گردآوری شود که حداقل ابتنای به شواهد را داشته باشد. لذا اغلب دستورات مزین به رفرنسی از طب نوین است.0