۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نحوه حضور همکاران محترم در محل کار از تاریخ 1400/04/26 تا 1400/05/01
۱۳۹۹/۰۹/۲۶
برگزاری نمازجماعت حداکثر به مدت یک ساعت در اماکن سربسته دارای شرایط بهداشتی و تهویه با یک چهارم ظرفیت مکان موردنظر و رعایت فاصلهگذاری، استفاده ازماسک و همراه داشتن وسایل شخصی، بلامانع است
۱۳۹۹/۰۹/۲۶
برگزاری هرگونه مراسم، تجمعات و گردهماییها ، به منظور رعایت اصول و ضوابط بهداشتی برابر مصوبات ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا، میبایست با هماهنگی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای آستان قدس رضوی صورت پذیرد.
۱۳۹۹/۰۹/۲۶
وزیر بهداشت گفت: سخن های زیادی در مورد واکسن می شنوید، خیلی ها این روزها دوست دارند که زیادی حرف بزنند و نمی دانم میکروفون چه جاذبه ای برای برخی دارد که مرتب می خواهند حرف بزنند. دلیلی ندارد ما هر حرفی را هر لحظه ای بزنیم.