سردار شهید قاسم سلیمانی در حرم مطهر رضوی
۱۳۹۹/۰۷/۰۱