طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع منابع انسانی

در هر سازمانی مدیریت نیروی انسانی از پیچیده‌ترین بخش‌های نظام مدیریت منابع‌انسانی است و بدون بکارگیری نرم¬افزار مدیریت منابع‌انسانی کارآمد که دارای قابلیت یکپارچگی با سایر سیستم‌های عملیاتی و اطلاعاتی سازمان باشد، انجام این¬کار امری غیرممکن است.
۱۳۹۹/۰۷/۰۱

گسترش فعالیت¬ها و وظایف مدیران در قلمرو مدیریت منابع انسانی و تعامل مستمر بین این فعالیت¬ها و لزوم طرح‌ریزی¬های هماهنگ در جذب، بهسازی، نگهداری و کاربرد مؤثر منابع‌انسانی به عنوان مهمترین منبع استراتژیک هر سازمان، ایجاد سیستم اطلاعات منابع انسانی و به‌روز نگه‌داشتن اطلاعات این سیستم را در سازمان¬های بزرگ ضروری ساخته است. از آنجایی که موفقیت سازمان¬ها در گرو نیروی انسانی به عنوان مهمترین فاکتور منبع سازمانی و دامنه تأثیرات زیادی در بهره¬وری است، بنابراین مدیران تلاش می‌کنند به جای مدیریت با روش‌های سنتی، با استفاده از نرم افزار مدیریت منابع‌انسانی به عنوان ابزار عملیاتی، افزایش بهره‌وری خود را تضمین کنند.
نرم‌افزار جامع منابع‌انسانی بایستی بتواند برای تصمیم‌گیری بهتر مدیران به آنها کمک نماید. این موضوع در سازمان‌هایی همچون آستان قدس رضوی که در قراردادها، فضاهای کاری، مدلهای جبران خدمات و ... دارای تنوع فراوان است و از حیث جمعیت، یک سازمان بزرگ محسوب می‌گردد، بیشتر به چشم آمده و نیاز به یک سیستم جامع یکپارچه احساس می‌گردد. منظور از یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه، مجموعه‌ای جامع و یکپارچه از کلیه داده¬ها و اطلاعات مرتبط با نیروی‌انسانی با استفاده از تجهیزات سخت¬افزاری و نرم¬افزاری به منظور کمک به تصمیم¬گیری، برنامه‌ریزی و انجام امور جاری نیروی انسانی در سازمان می‌باشد
برخی از مزایای سیستم اطلاعات منابع انسانی عبارتند از:
    کمک به فرایند تصمیم¬گیری.
    تسهیل و بهینه سازی نظارت وکنترل.
    صرفه جویی و بهره¬وری.
    تمرکززدایی.

-

در حال حاضر این پروژه با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و شرکت فاوا رضوی شروع شده است و مراحل تحلیل را پشت سر می گذراند.

منبع:
پیوست:
ارسال پیام:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید