شناسایی عوامل نگرشی مدیریت

۱۳۹۹/۰۷/۰۱

ریسک منابع انسانی، یکی از پنج ریسک مهم در صنایع است و از میان ریسکهای منابع انسانی نیز، ریسک نگهداشت کارمندان با استعداد، جزء ده ریسک اول میباشد. هدف از این پژوهش، شناسایی استعدادها و عوامل نگرشی تاثیرگذار بر ریسک نگهداشت آنها در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس است.

منبع:
فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور
پیوست:
ارسال پیام:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید